• شبکه های اجتماعی بهترین کانال ارتباط با مخاطب و شنیدن صدای مخاطب هست
  • شبکه های اجتماعی مستقیما در برند سازی و محبوبیت برند شما تاثیر دارند
  • شبکه های اجتماعی یکی از بهترین کانال فروش و بازاریابی کسب و کار شماست
تعرفه مدیریت شبکه‌های اجتماعی چگونه محاسبه می‌شود؟‌

محاسبه هزینه خدمات شبکه های اجتماعی به کسب‌وکار و بازار شما بستگی دارد. جاب تیم با بررسی صنعت، استراتژی و مخاطبان شما، تقویم محتوایی را به شما ارائه خواهد داد که متناسب با آن و تعداد محتواهای تولیدی، هزینه خدمات مدیریت شبکه های اجتماعی شما متغییر خواهد بود.

آیا تضمینی برای افزایش فالوور وجود دارد؟

به صورت کلی خیر نمی‌توان در مورد تعداد فالوور تضمین 100 درصدی ارائه داد اما با اجرای کمپین‌های تبلیغاتی بهینه و مناسب می توان این اتفاق را به بهترین صورت رقم زد.